Posted On
repetytorium maturalne polski

Repetytorium maturalne – język polski. Operon

Posted By Daniel

“Matura. język polski. Vademecum 2022. Zakres podstawowy i rozszerzony” Donaty Dominik-Stawickiej to obszerne repetytorium, które ukazało się nakładem wydawnictwa Operon. Dzięki niemu przygotowanie do matury okaże się dużo łatwiejsze. Książka składa się z ośmiu rozdziałów.

Co można znaleźć w repetytorium?

  • W pierwszym rozdziale przypomniano materiał ze szkoły podstawowej (lub gimnazjum), który jest niezbędny dla maturzysty
  • Drugi rozdział zawiera informacje o konkretnych epokach, omówiono tu kierunki filozoficzne, rozwój sztuki, style architektoniczne
  • Trzeci rozdział zawiera streszczenia lektur maturalnych oraz omówienie ich problematyki
  • W rozdziale czwartym przybliżono uczniom inne teksty kultury – dzieła teatralne i filmowe
  • Rozdział piąty poświęcony został kształceniu językowemu. Omówiono tu m.in. funkcje języka czy rodzaje stylów
  • Rozdział szósty zawiera wskazówki dotyczące pisania dłuższej wypowiedzi, głównie rozprawki oraz interpretacji wiersza
  • W rozdziale siódmym uczeń znajdzie przykładowe testy maturalne wraz z odpowiedziami
  • Rozdział ósmy to materiały dodatkowe

Zakres wiedzy zawarty w repetytorium maturalnym polski wydawnictwa Operon pozwala na przygotowanie się do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zawiera również zagadnienia niezbędne do egzaminu ustnego z języka polskiego, a także wzory konspektów wypowiedzi. W repetytorium maturzysta znajdzie indywidualny kod dostępu do platformy edukacyjnej, gdzie znajduje się mnóstwo dodatkowych materiałów, testów diagnostycznych, arkuszy i opracowań. Vademecum wyposażone zostało w słowniczek, w którym znalazły się podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury oraz wiedzy o języku. W rozdziale poświęconym omówieniu lektur wskazano motywy literackie, występujące w każdej pozycji, podano przykładowe tematy rozprawek, w jakich można sięgnąć do konkretnej lektury.

Vademecum jest książką stworzoną z myślą o maturzystach, ale skorzystają z podręcznika również uczniowie klas młodszych, przygotowując się do powtórzeń i sprawdzianów.

 

read more